.
.
.
نمایشگاه ها
.
بازگشت  
هنرمندان   نوع نمایشگاه تاریخ
دکتر فرخ باور ، ساناز بایگانی و کتایون شریفی گروهی نقاشی 86/01/24
میترا رفعت راد (نقاشی) - محمد عسگری(ساعتهای آفتابی گروهی ساعتهای آقتابی و نقاشی 86/02/14
پریسا دهقان سرشت انفرادی نقاشی 86/03/04
هادی روشن ضمیر انفرادی خط نگاره و نقاشی 86/03/18
مهدخت سپهرخوی و فائزه واعظی گروهی نقاشی 86/03/29
محمد ابراهیم صافی انفرادی عکاسی 86/04/15
سیاوش نقشبندی انفرادی مجسمه و عکس 86/04/27
ناتاشا دسترنج و شاگردان گروهی نقاشی 86/05/05
اساتید دانشگاه صنایع دستی جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر گروهی نقاشی 86/05/16
محمد گل بوستانی،پانته آ فرزادی و مهدی فهرجی گروهی نقاشی 86/06/09
بهزاد نظری انفرادی نقاشی 86/07/27
محمد تهرانی انفرادی عکس 86/08/18
نوشین سلطان دوست انفرادی نقاشی 86/09/02
مسعود مهدیخانی انفرادی خط و خط نقاشی 86/09/09
بنفشه رحیمی و هنرجویان گروهی نقاشی 86/09/23
هنرجویان رضا رینه ای

گروهی

خوشنویسی 86/10/08
اسعد نقشبندی انفرادی عکس 86/11/26