.
.
.
رویدادها
.
مدرسین
.
.
بازگشت

اسلام رمضانیان

متولد 1322

فراگیری خوشنویسی از سال­های 58 تا 64 در انجمن خوشنویسان تهران نزد استاد عبدالله فرادی، غلامرضا مشعشعی، کابلی و حسنی

نستعلیق کتابت و شکسته نستعلیق

درجه ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران
 
هشت نمایشگاه گروهی و انفردای از سال 62 تا 94