.
.
.
.
دوره ها
.
بازگشت
 

 در این دوره هنرجو پس از آشنایی با مفاهیم طراحی (خط، تناسبات، تیرگی و روشنی، فضاسازی و ترکیب بندی) به مطالعه موضوعات مختلف

همچون اشیا، چهره، فیگور و منظره خواهد پرداخت. همچنین استفاده از ابزار مختلف طراحی مثل: مداد، آب مرکب، کنته و ذغال آموزش داده

خواهد شد. 

این دوره در سه سطح: پایه، متوسط  و پیشرفته برگزار می شود و تعیین سطح هنرجو به عهده مدرس دوره خواهد بود.

 

مدرس: حسن موریزی نژاد

روز و ساعت برگزاری کلاس : دوشنبه ها (طراحی فیگوراتیو) و سه شنبه ها (مبانی طراحی) ساعت 17 تا 20