.
.
.
.
.
دوره ها
.
بازگشت
 
 

در کلاس سفالگری هنرجویان در یک دوره ی 10 جلسه ای چرخکاری را یاد می گیرند

در کلاس نقش برجسته هنرجویان در این دوره ی 10 جلسه ای ساخت کتیبه های دیواری و تابلوهای سفالی را فرا می گیرند

 

مدرس کلاس: سعید امدادیان

روز و ساعت برگزاری کلاس: شنبه ها ساعت 16 تا 18 و 18 تا 20