.
.
.
.

بازگشتنمایشگاه آثار حجمی شیرین و شیدا شکرگزار با عنوان «در آستانه» از 17 تا 22 آبان ماه 1398 در
نگارخانه ایوان سپید


 

آیین گشایش جمعه 17 آبان از ساعت 17 تا 20
ساعت های بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 تا 14 و 16 تا 20