.
.
.
.
بازگشت

نخستین نمایشگاه آثار خط - نقاشی حسن علی بیگدلی با عنوان «مشق خط سوم در قاب تجربه » از 27 مهر تا 2 آبان ماه 1397 در نگارخانه ایوان سپید

آیین گشایش جمعه 27 مهر، ساعت 16 تا 20