.
.
.
.

بازگشت

 

نمایشگاه عکس های جواد جعفری راد، از هنرجویان دوره های عکاسی ایوان سپید، با عنوان «پیش پا افتاده ها» تا 22 خرداد 1398 در نگارخانه ایوان سپید تمدید شد

 


ساعت های بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 تا 14 و 16 تا 20