.
.
.
.
.
دوره ها
.
بازگشت
گروه سنی 3 تا 6 سال

خوب دیدن و یادگیری ترسیم از کل به جزء
آموزش کلاژ و کاردستی با استفاده از پاستل

تصویر سازی:
خواندن اشعار و داستان های کوتاه و ساده  و تصویر سازی کودک با به کار گیری 
آموزش های قبلی در نقاشیهایش و آموزش تکنیک آبرنگ
آشنایی با بدن و طراحی از اندام های ساده و استفاده انها در تصویر سازی ها
طراحی از اجسام و طبیعت و موضوعات زنده


:شناخت رنگ ها
آشنایی با رنگ ها و یادگیری ترکیب رنگ، نقاشی با دست ابتدا به صورت آزادانه و بعد با هدف، در راستای تقویت خلاقیت کودک
رنگ سازی با گواش و ساخت تابلوی رنگی به وسیله رنگ های ترکیبی
:تقویت خلاقیت
نقاشی بر روی اشیاء مانند سنگ، چوب، برگ، صدف و....
آموزش نقاشی توسط اشکال هندسی

مدرس کلاس: ساناز نعیمی

روز و ساعت برگزاری کلاس: دوشنبه ها و چهارشنبه ها، ساعت 16:30 تا 18