.
.
.
.
.
دوره ها
.
بازگشت
       

آشنایی با مبانی رنگ شناسی و مطالعه موضوعاتی مثل: اشیا، چهره، منظره و فیگور.

شناخت ابزار های رنگی: مدادرنگی، پاستل، آبرنگ، گواش و آکریلیک.

آشنایی با سبک های نقاشی مثل :امپرسیونیسم، فوویسم، اکسپرسیونیسم، کوبیسم و آبستره

٭ برای ثبت نام در این دوره لازم است هنرجو از سطح قابل قبولی از طراحی برخوردار باشد. ٭

مدرس: حسن موریزی نژاد

روز و ساعت برگزاری کلاس: سه شنبه ها ساعت 17 تا 20