.
.
.
.
.
دوره ها
.
بازگشت

مدرس: کتایون مقدم

کلاس هنر برای کودکان و نوجوانان بالای 7 سال

آموزش هنر باید به گونه ایی باشد که کودک از محیط اطرافش بیشتر آگاه شود. به دقت نگاه کردن، مشاهده دقیق و کنجکاوانه کمک زیادی در دانستن قوانین و نظام طبیعت دارد. از طرفی کودک برای بیان احساس و اندیشه اش نیاز به بالا بردن مهارت های بصری دارد.

از این روی آموزش به موقع مبانی هنرهای تجسمی و زیبایی شناسی به او کمک می کند تا در کار هنریش پیشرفت کند و به بیان اندیشه و عواطفش سامان دهد. از طرفی با صحبت راجع به تاریخ هنر و زیبایی شناسی دوران های مختلف، کودک با آگاه شدن از  تنوع دید و وسعت فکر بشر، دنیای ذهن خود را گسترش می دهد و سلیقه زیبایی شناسی او رشد می کند.

روش کار در این کلاس ها بر اساس 4 رکن اساسی هنر یعنی تاریخ هنر، نقد هنر، زیبایی شناسی و تولید کار هنری است. تولید کار هنری با هر مواد و متریالی که باشد از اصول اولیه هنر یعنی فرم و محتوا باید برخوردار باشد. فرم شامل ( شکل– رنگ– خط– بافت – نقطه– فضا– سطح – حجم– ترکیب بندی ( کمپوزسیون ) –  ریتم، تناسبات....). محتوا شامل موضوع و مفهوم اثراست.

در زمینه تولید کار هنری، به کودک عناصر بصری از جمله خط، بافت، رنگ و غیره آموزش داده می شود. در این راستا با نشان دادن تصویر، رجوع مستقیم به طبیعت و با معرفی بزرگان دنیای هنر، ذهن کودک را تغذیه می کنیم. برای ایجاد انگیزه و تشویق کودک از روش های خلاقانه استفاده می شود که کودک ضمن این که با مواد و متریال مختلف آشنا می شود مهارت خود را نیز بالا می برد.

کار روی بوم، نقاشی روی حجم مثل ظروف سفال،  تصویر کردن کتاب، نقاشی دیواری، ساختن حجم با مواد مختلف و... از فعالیت های کلاس هنر است. هر دو جلسه بر روی یک پروژه کار می شود و کودک به اهمیت موضوع واقف می شود؛ و این که کاری هدفمند باید انجام دهد او را به داشتن پشت کار و نظم داشتن و مدیریت روی پروژه تشویق می کند.

در زمینه نقد هنری با گفتگو درباره هر مبحث، نظرات کودکان در جمع مطرح می شود. بدین ترتیب نگاه تحلیلی و موشکافانه به موضوع را تمرین می کند. از طرفی حرف زدن در جمع و اعتماد به نفس او را بالا می برد. کودک بیان نظراتش را یاد می گیرد.

در زمینه مفهوم و محتوا باید کودک را تغذیه کرد. به کمک داستان های کهن، شعر، بررسی آثار هنری - فرهنگی و تشویق او به مطالعه و تحقیق پیرامون موضوع و صحبت در گروه هم سن، به بالا بردن رشد فرهنگی او کمک می شود.

در این کلاس ها گاه کار گروهی انجام می شود و طی آن کودکان تعامل با هم، حل مشکل و کار با دیگران را یاد می گیرند.

نقش والدین

کمک و همراهی در تهیه وسایل و نشان دادن اینکه کار او برای شما مهم است.

به کودکان خود حرف هایی از این دست نگویید: "پول زیادی داده شده، از رنگ هایت کم استفاده کن، به دیگران چیزی نده." احساس گناه، حس بخشنده نبودن و استرس در نگهداری وسیله ها را در او تقویت نکنید. آموزش  این موارد را به عهده مربی بگذارید.

به کودکان خود فرصت دهید تا خود را پیدا کنند. کار هنر مانند هر کار دیگری احتیاج به ممارست و تمرین زیاد دارد. با چند جلسه بهتر است کودک و مربی را قضاوت نکنیم.

دنیای شیرین هنر به او مجال شناختن خود و محیط اطرافش را می دهد. هنر، بازی متعالی است اجازه دهیم بدون استرس از آفریدن و خلق کردن لذت ببرد و بیاموزد و آرامش را تجربه کند. او را قضاوت نکنیم با کودکان دیگر و یا هنر بزرگسالان  مقایسه نکنیم.

انتظارمان از کودکانمان باید منطقی باشد و در حد تجربه و سن رشد او نه بیشتر. کار او برای احساس خوب خودش است نه برای رضایت خاطر ما. در نظر داشته باشیم که هنر نوعی رشد است پس در رشد او خلل ایجاد نکنیم. یادمان باشد کودک هنرمند نیست و قرار نیست کار هنری خلق کند، چرا که هنرمند شدن یا خلق اثر هنری مستلزم گذراندن پروسه و زمان طولانی از تجربه و کار مداوم و مطالعه است و اثر هنری باید مورد ارزیابی هنرشناسان قرار بگیرد تا این نام را برگزیند. بنابراین کودک قرار است با تفکر هنری آشنا شود و در این مسیر تجربه کند و یاد بگیرد. و اگر علاقه مند باقی بماند در آینده شاید بتواند هنرمند هم بشود. در نتیجه کار تولید شده ازسوی او هر چه باشد قابل قبول است چون  این مسیر روند تولید و خلق کردن اوست که اهمیت دارد و باعث رشد ذهنی او می شود. پس باید به تلاش او ارج نهیم.

در پاسخ سوال همیشگی والدین مبنی بر آموزش جدی و آکادمیک اصول طراحی و طبیعت نمایی از چه سنی بهتر است باید گفت از 12 سالگی به بالا. در این سنین کودک به مرحله شناخت و درک از نظم حاکم بر آنچه به تجربه دیداری ما باز می گردد رسیده است. به مواردی چون پرسپکتیو، رنگ شناسی ایتنی (اتین یکی از استادان بزرگ رنگ شناسی)، تناسبات و... بنابراین کودکان را زودتر از این با این شیوه ها نه تنها رشد نمی دهیم بلکه او را دچار احساس ضعف و ناتوانی در اجرا می کنیم.

کلاس هنر برای کوکان زیر 7 سال

محیط اطراف، چشمه ای بی پایان برای مشاهده و آموزش است. طبیعت و محیط زندگی کودک منبع بزرگ آموختن است. از راه دیدن کنجکاوانه، کودکان را برای به دست آوردن مهارت و توانایی ها کمک کنیم. مشاهده دقیق در اثر تکرار و تمرین مداوم به وجود می آید از طریق پرورش حواس پنج گانه. هنر می تواند راهی برای این امر باشد. چرا؟ چگونه؟ بدل به عادتی همیشگی شود.

در این راستا محور فعالیت های هر جلسه از کلاس هنر بر اساس یک موضوع (واحد کار) شکل می گیرد. این موضوعات از طبیعت  یا محیط اجتماعی است. در راستای هر موضوع کودک را از راه پرسش و پاسخ تشویق می کنیم که تجربیات خودش را با دیگران در میان بگذارد و نظرات دیگران و تجربیات آن ها را هم بشنود.

اهداف شناختی

بالا بردن شناخت کودک از موضوع و مشاهده دقیق از راه نگاه کردن مستقیم یا نشان دادن تصویر

بالا بردن اعتماد به نفس و بیان خود در جمع و بالا بردن مهارت شنیداری و زبانی

بالا بردن تمرکز فکر

تعامل با دیگران

کودکان درمراحل مختلفی از رشدِ ذهنی و توانایی های جسمی هستند؛ پس آموزش باید بر اساس رشد کودک و همگام با بالا بردن هوش عاطفی او باشد. کودک زیر 7 سال در مرحله واقع گرایی ذهنی و نه واقع گرایی عینی قرار دارد یعنی محتوای واقعیت را نشان می دهد، بنابراین به تخیل خود بیشتر تکیه می کند. بهترین روش در این مرحله روش کودک محور است یعنی همگام با رشد اوحرکت کنیم.

اهداف کلاس هنر

دست ورزی ( تکه چسبانی – کار با قیچی کاردستی...)

کار با مواد مختلف در حد توانایی کودک

کاردستی برای بالا بردن خلاقیت و ساختن و ترکیب چیزها در کنار هم و پدید آوردن شیای جدید.

هماهنگی چشم و مغز از راه تقویت دو نیمکره مغز

تقویت حواس پنج گانه

آموزش رنگ های اصلی

ترکیب بندی

مفهوم کوچک و بزرگ

آموزش فرم های اولیه هندسی و مشابهت با اشکال طبیعی

و به طور کلی بالا بردن سلیقه شخصی کودک

نقش والدین

تشویق کودک و مقایسه نکردن کار او با دیگران و بزرگسالان
تقویت استقلال و به جای او کار نکردن. یادمان نرود که نقاشی کودک در این مرحله وسیله ای برای بیان دنیای درونش و برداشت او از محیط اوست و مانند زبان وسیله ارتباط کودک  با ماست .
نشان دادن علاقه به کار او و اهمیت دادن به او و کارش با این سوال ها
به او نگوییم چه کشیدی به او بگوییم چه چیزی راجع به کارخود دوست داری بگویی؟
کار اورا تشبیه به چیزی نکنیم چون او هنوز مهارت نشان دادن چیزهای واقعی را ندارد و این سوال اورا گیج و عصبانی می کند.
بپرسیم عنوان کار تو چیست یا موضوع کارت چیست ؟
و یا بپرسیم آیا دوست داری داستان  کارت را بیان کنی و این بهانه ای برای گفتگو و ارتباط با دنیای او می تواند باشد.

 

روز و ساعت برگزاری کلاس نقاشی: یک شنبه ها ساعت 18 تا 19:30

 

 

کتایون مقدم 1396
روز و ساعت برگزاری کلاس نقاشی: یک شنبه ها ساعت 18 تا 19:30