.
.
.
.
.
دوره ها
.
بازگشت
   
 

 دراین دوره ، هنرجویان سی و دو حرف الفبا را با نوشتن از روی مشق استاد تمرین می کنند و می‌آموزند 
 
پس از آموختن حروف، می توانند کلمات را بنویسند

آموزش، به انتخاب هنرجو، با خودکار یا قلم نی خواهد بود

 

مدرس کلاس: اسلام رمضانیان

روز و ساعت برگزاری کلاس: شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 16 تا 19