.
.
.
رویدادها
.
مدرسین
.
.
بازگشت

حسن موریزی نژاد

متولد 1341

لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا 1369

فوق لیسانس پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران 1378

عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران

عضو هیئت تحریریه دو هفته نامه تندیس 1382-1392

تدریس در دانشکده سوره تهران و دانشگاه هنر تهران به تناوب از 1374- 1389

بیش از 100 نمایشگاه گروهی در ایران، ژاپن، فرانسه و ارمنستان

کتاب‌‌ها:

طراحی در ایران. نشر پیکره 1392

همکاری با دایره­المعارف هنر. رویین پاکباز. نشر فرهنگ معاصر (3 جلد)

گفت و شنود با نصرالله مسلمیان. نشر نظر

تالار قندریز. نشر حرفه هنرمند

گفت و شنود با فاطمه امدادیان، نشر نظر

مقالات:

سلسله مقالات طراحی معاصر ایران. نشریه تندیس، شماره های 22 تا 31، 1383

سلسله مقالات طراحان معاصر ایران. نشریه تندیس، شماره های 33 تا 63، 1383-1384

سلسله مقالات هنرمندان معاصر ایران. نشریه تندیس، 1384-1391