.
.
.
.
.
دوره ها
.
بازگشت
       
   

عکاسی پایه شامل موارد زیر است:

مختصری درباره تاریخ پیدایش عکاسی
شناخت دوربین و تحول آن به دیجیتال
شناخت از امکانات دیافراگم، سرعت شاتر و حساسیت در عکاسی
شناخت لنزها و کاربرد آن ها
شناخت نور طبیعی، نور مصنوعی و استفاده از فلاش
شناخت از دمای رنگ و تراز سفیدی
مختصری درباره کادربندی تصویر