.
.
.
.
.
دوره ها
.
بازگشت
   
 


اين دوره در دو سطح مقدماتي و پيشرفته برگزار مي شود.

دوره مقدماتی: آموزش آب و مركب و تكنيك هاى رنگ گذارى و
لكه گذارى با آبرنگ

دوره پیشرفته: آموزش پرتره، فيگور، منظره، فضاسازى با رنگ
و تكنيك هاى تخصصى تر

مدرس کلاس: زهرا شفیع

روز و ساعت برگزاری کلاس: دوشنبه ها ساعت 17 تا 20