.
.
.
.
.
.
بازگشت

آغاز ثبت نام کلاس نقاشی با تکنیک های آبرنگ در ایوان سپید

آغاز ثبت نام ترم جدید عکاسی مقدماتی در ایوان سپید

کلوپ طراحی با حضور مدل زنده هر هفته روزهای سه شنبه
ساعت 13:30 تا 16:30
در ایوان سپید
کارگاه چهار جلسه ای نقش والدین در پرورش خلاقیت کودکان
با حضور دکتر غلامرضا رام فر، روانشناس، مشاور و مدرس آموزش خانواده در ایوان سپید
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۳